Co profese obnáší

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Co musím umět

  • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
  • Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
  • Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů
  • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
  • Montáže a demontáže dílů a agregátů nákladních vozidel a autobusů
  • Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav nákladních vozidel a autobusů a jejich agregátů (mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických) a příslušenství
  • Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin nákladních vozidel a autobusů vč. elektrických veličin
  • Diagnostikování poruch nákladních vozidel a autobusů
  • Posuzování technického stavu nákladních vozidel a autobusů a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná