Co profese obnáší

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Co musím umět

  • Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů reklamní společnosti
  • Příprava podkladů potřebných pro koordinaci činností při vyřizování zakázek klientů
  • Vyřizování případných reklamací zákazníků
  • Koordinace součinnosti všech útvarů organizace podílejících se na plnění jednotlivých zakázek či reklamních kampaní
  • Vedení příslušné dokumentace v reklamě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná