Co profese obnáší

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Co musím umět

 • Obsluha pokladny a pokladních systémů
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
 • Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou
 • Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce
 • Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce
 • Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce
 • Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
 • Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
 • Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje
 • Práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů
 • Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
 • Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu
 • Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů
 • Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce
 • Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce
 • Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce
 • Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP
 • Znalost legislativy v oblasti obchodu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná