Co profese obnáší

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Co musím umět

 • Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP
 • Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě
 • Hodnocení a řízení rizik BOZP
 • Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP
 • Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Jednání s kontrolními orgány
 • Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích
 • Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků v BOZP
 • Aplikace ergonomických přístupů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná