Co profese obnáší

Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Co musím umět

 • Nakládání s odpady
 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky
 • Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany; používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch
 • Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem
 • Provádění maleb dekorativními technikami, linkování
 • Provádění nátěrů fasád
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce
 • Návrh barevného řešení malovaných prostorů
 • Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací a nátěrů
 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb a nátěrů interiérech a exteriérech
 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb a nátěrů interiérech a exteriérech
 • Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb; stanovení způsobu přípravy podkladu
 • Příprava podkladu před prováděním maleb a nátěrů
 • Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech v interiérech a exteriérech
 • Příprava nátěrových hmot k použití v souladu s instrukcemi výrobce a míchání barev do stanoveného odstínu
 • Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských prací
 • Výpočet množství maleb (v metrech čtverečných) a spotřeby materiálů
 • Provádění dekorativních omítek a linkrust

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná