Co profese obnáší

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Co musím umět

 • Získávání nových klientů banky a obchodních partnerů
 • Zpracovávání strategie, politiky a plánu obchodů s cennými papíry na úseku investičního bankovnictví
 • Kontrola průběhu celého obchodu až do jeho konečného vypořádání
 • Provádění vlastních analýz vývoje na kapitálových trzích včetně jejich interpretace
 • Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování složitých obchodů na kapitálových trzích
 • Vedení požadované dokumentace (o uskutečněných obchodech, o klientech apod.)
 • Zjišťování a vyhledávání informací o vývoji na finančních a kapitálových trzích v tuzemsku i v zahraničí
 • Zpracovávání propagačních materiálů o vývoji na kapitálových trzích, o jeho vlivu na jednotlivé produkty apod.
 • Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů
 • Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu
 • Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy
 • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná