Co profese obnáší

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Co musím umět

 • Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností
 • Stanovování uspořádání výrobních procesů
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků
 • Provádění rozborů nákladovosti výroby
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení
 • Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby
 • Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby
 • Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů
 • Dílčí posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů
 • Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti
 • Zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů
 • Řízení dílčích procesů optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech
 • Řízení dílčích procesů zpětné logistiky ve vztahu k životnímu prostředí

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná