Co profese obnáší

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Co musím umět

 • Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů
 • Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi
 • Uplatňování základů managementu kvality
 • Provádění ekonomických rozborů pro stanovení dopravních ukazatelů
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence dopravně přepravních procesů, používaných prostředků a zařízení
 • Zajišťování optimálního druhu dopravy, dílčích dopravních procesů; zajišťování manipulačních a mechanizačních prostředků
 • Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech
 • Zpracovávání cenových nabídek a tarifů dopravně přepravních procesů
 • Koordinace dopravy, stanovení harmonogramů a koordinace využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků
 • Řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v rozsáhlých dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná