Co profese obnáší

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Co musím umět

  • Orientace v dokladech zásilek přepravovaných lodní dopravou
  • Vedení malého plavidla
  • Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě
  • Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
  • Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
  • Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
  • Kontrola připravenosti plavidla k říční plavbě, kontrola bezpečnosti cestujících, kontrola přepravovaného zboží a záchranného a protipožárního vybavení

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná