Co profese obnáší

Likérník zajišťuje výrobu lihovin v celém rozsahu od příjmu surovin až po předání vyrobeného polotovaru lihoviny do skladu.

Co musím umět

 • Nastavení dopravních cest a medií při výrobě lihovin
 • Filtrace lihovin na deskových filtrech
 • Filtrace lihovin na svíčkových a křemelinových filtrech
 • Senzorické hodnocení vstupních surovin a polotovarů
 • Sestavení lihovin studenou cestou dle stanovené receptury
 • Výroba upravené vody reverzní osmózou
 • Senzorické hodnocení surovin a finálních produktů
 • Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu
 • Kontrola obsahu alkoholu ve vyrobené lihovině lihoměrem
 • Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin, zejména spotřeby lihu a základních surovin
 • Inventarizace lihovin dle legislativních předpisů
 • Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)
 • Dodržování hygienických předpisů a provádění hygienicko–sanitační činnosti v potravinářských provozech

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná