Co profese obnáší

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Co musím umět

  • Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky
  • Volba postupů práce, nářadí, měřidel a náhradních dílů pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
  • Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
  • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky
  • Koordinace prací při provádění údržby a oprav palubních systémů, diagnostických a kontrolních zařízení letadel
  • Zajišťování údržby a oprav palubních systémů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení letadel
  • Vykonávání specializovaných prací při zajišťování technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky
  • Provádění revizí a kontrol technického stavu letecké techniky

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná