Co profese obnáší

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Co musím umět

 • Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky
 • Orientace v předpisech a pokynech pro řízení pohybu letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní věže
 • Volba postupů práce, nářadí, měřidel a náhradních dílů pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
 • Orientace v normách stanovených předpisy mezinárodních i národních certifikačních organizací
 • Vedení předepsané evidence a protokolů o provedených pracích a zkouškách
 • Dodržování bezpečnosti práce
 • Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů
 • Orientace ve strojírenských normách a technické dokumentaci letadel, letadlových celků a systémů
 • Provádění funkčních zkoušek k testování a vyhodnocování předepsaných parametrů zařízení
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadel a jejich systémů včetně rozhodování o provozuschopnosti letadel
 • Opravy poškozených míst draku letadla zavářením, vyrovnáváním, broušením
 • Provádění základních technických operací při spojování, obrábění a zpracovávání kovových i nekovových materiálů (např. zpracování řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, spojování rozebíratelná či pevná a připojování součástí pájením)
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
 • Manipulace s palivovými nádržemi letadel, jejich demontáž, čištění a zpětná montáž při provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná