Co profese obnáší

Lamač dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Co musím umět

  • Znalost hornin a jejich vlastností z hlediska těžby
  • Orientace v báňských předpisech pro těžbu kamene
  • Orientace v technologických postupech těžby kamene v lomu a na povrchu
  • Rozpojování kamene ručně
  • Rozpojování kamene termicky a hydraulicky
  • Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků pro těžbu a dobývání kamene
  • Návrh pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu
  • Obsluhování vrtacích strojů v kamenické výrobě
  • Manipulování s vytěženou surovinou v kamenické výrobě
  • Těžení bloků kamene

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná