Co profese obnáší

Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním.

Co musím umět

 • Nakládání s odpady
 • Úpravy a dokončování lakovaných povrchů broušením a leštěním
 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce
 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky
 • Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot na kov, dřevo a jiné podklady
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním
 • Zhotovování jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů
 • Napodobování (fládrování) druhů dřev včetně patinování
 • Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením
 • Návrh barevného řešení lakovaných a natíraných předmětů
 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav laků a nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady
 • Posuzování stavu podkladu před nanášením nátěrových hmot; stanovení způsobu přípravy podkladu
 • Provádění linkrust
 • Provádění laků a nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady
 • Opravy laků a nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady
 • Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
 • Výpočet množství laků a nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu
 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany; používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav lakýrnických a natěračských prací
 • Příprava nátěrových hmot k použití
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná