Co profese obnáší

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Co musím umět

 • Provádění revizní činnosti na kryptografických systémech a technologických zařízeních
 • Rozšiřování a zavádění bezpečnostních technologií
 • Vedení dokumentace v oblasti kryptografie
 • Kódování a dekódování zpráv
 • Spolupráce na odpovídajícím aktivování pracoviště v případě mimořádných situací (NÁVRH=Spolupráce na aktivování odpovídajícího pracoviště …)
 • Lokalizace a odstraňování poruch, drobné opravy a údržba spojového, technického a technologického zařízení, využívaného v kryptografii
 • Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů, zařízení, výpočetních systémů apod., využívaných v kryptografii
 • Zajišťování systému příjmu a kontroly kryptografické a bezpečnostní techniky
 • Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému, správa šifer
 • Výkon odborných prací kryptografické bezpečnosti při zpracování a přenosu utajovaných skutečností
 • Výroba a testování kryptografického materiálu
 • Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná