Co profese obnáší

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Co musím umět

  • Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
  • Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby
  • Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě
  • Vedení technické dokumentace kožedělné výroby
  • Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi
  • Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu
  • Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu
  • Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
  • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná