Co profese obnáší

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Co musím umět

 • Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
 • Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
 • Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě
 • Vedení technické dokumentace kožedělné výroby
 • Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu
 • Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality
 • Kontrola plnění výrobních plánů
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v kožedělné výrobě
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v kožedělné výrobě
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro kožedělnou výrobu
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná