Co profese obnáší

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Co musím umět

  • Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel
  • Vedení dokumentace technických prohlídek železničních vozidel
  • Zaškolování provozních zaměstnanců železničního dopravce
  • Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů v železničním depu
  • Kontrola stavu železničních vagonů a jejich výběr pro vlakové soupravy
  • Provádění zkoušek vlakových brzd

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná