Co profese obnáší

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Co musím umět

 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě
 • Uplatňování základů managementu kvality
 • Orientace v normách kvality
 • Hodnocení výsledků zkoušek výrobků, hodnocení jejich způsobilosti
 • Vedení dokumentace o provedených zkouškách výrobků
 • Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek výrobků
 • Hodnocení výsledků zkoušek složitých výrobků
 • Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality
 • Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Orientace v terminologii, znalost základních pojmů a fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí
 • Evidence naměřených výsledků
 • Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná