Co profese obnáší

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných skutečností z průběhu spalování navrhuje řešení optimalizace spalovacího procesu.

Co musím umět

 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
 • Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů
 • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů
 • Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva
 • Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
 • Měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
 • Opravy komínů a jejich příslušenství
 • Výpočet rozměru průduchu komínu a kouřovodu dle dispozičních podmínek projektové dokumentace stavby komínu
 • Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany
 • Montáž a demontáž komínů, kouřovodů a komínových vložek
 • Diagnostika závad kouřových kanálů, komínů a kouřovodů
 • Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
 • Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná