Co profese obnáší

Knihovník vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Co musím umět

 • Orientace v aktuálně vydávaných titulech
 • Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí
 • Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů
 • Formální a obsahová analýza textu
 • Orientace v základních elektronických informačních zdrojích
 • Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách
 • Pořádání knihovních fondů
 • Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností
 • Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností
 • Ovládání automatizovaného knihovního systému
 • Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná