Co profese obnáší

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Co musím umět

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním
 • Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí
 • Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování
 • Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí
 • Spojování plechových součástí a dílů
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zkružování, ohýbání a tváření plechů a profilů
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení
 • Povrchové úpravy plechových dílů základním nátěrem
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná