Co profese obnáší

Klempíř drakař vykonává odborné práce při výrobě a opravách draků letadel.

Co musím umět

 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním
 • Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření
 • Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zkružování, ohýbání a tváření plechů a profilů
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí
 • Dodržování bezpečnosti práce
 • Orientace v materiálech pro klempířské práce
 • Výroba potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel
 • Opravy poškozených částí draků letadel
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování částí draků letadel, jejich montáž a opravy
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná