Co profese obnáší

Keramik modelář navrhuje a zhotovuje modely a pracovní formy pro výrobu keramických výrobků.

Co musím umět

  • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky
  • Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků
  • Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků
  • Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky
  • Zhotovování forem pro keramické výrobky
  • Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem
  • Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky
  • Vytváření keramických výrobků litím do forem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná