Co profese obnáší

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Co musím umět

  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě
  • Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
  • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu
  • Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby
  • Operativní řešení technologických problémů v keramické výrobě
  • Vedení technické dokumentace keramické výroby
  • Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě
  • Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro keramickou výrobu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná