Co profese obnáší

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v keramické výrobě na vymezeném technologickém úseku.

Co musím umět

 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby
 • Sestavování operativních plánů keramické výroby
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě
 • Vedení provozní dokumentace keramické výroby
 • Kontrola plnění operativních plánů keramické výroby
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě
 • Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu
 • Řízení technologického úseku keramické výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná