Co profese obnáší

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Co musím umět

  • Objednávání údržbových a opravářských prací u odborných firem
  • Vedení agendy poplatků za nájemné, energie a další služby
  • Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
  • Provádění evidence a inventarizace majetku
  • Sestavování rozpočtů pro zajišťování provozu a údržby budov a jejich zařízení
  • Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku
  • Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy
  • Organizační zajišťování návštěvnického provozu v památkových objektech
  • Přebírání výsledků údržbových a opravářských prací objednaných firem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná