Co profese obnáší

Izolatér hydroizolací střech provádí montáž a opravy různých druhů izolací na střechách budov.

Co musím umět

 • Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů
 • Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků
 • Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech
 • Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech
 • Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
 • Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech
 • Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
 • Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech
 • Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech
 • Provádění hydroizolací plochých střech
 • Opracování konstrukčních detailů plochých střech
 • Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech
 • Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací
 • Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací
 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná