Co profese obnáší

Izolatér hydroizolací provádí montáž a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb.

Co musím umět

 • Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů
 • Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků
 • Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací
 • Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací
 • Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Posuzování kvality materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Posuzování nosných podkladů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Opracovávání konstrukčních detailů hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací spodních staveb
 • Orientace v technologických postupech pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Výpočet potřeby materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Prokazování znalostí provádění ochrany hydroizolací inženýrských a spodních staveb
 • Prokazování znalostí technologických postupů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb
 • Příprava hydroizolačních materiálů pro provádění montáží a oprav spodních a inženýrských staveb

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná