Co profese obnáší

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Co musím umět

  • Laboratorní vyšetření oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů
  • Vyhodnocení reprodukčních analýz stáda
  • Vedení a vyhodnocení plemenářské evidence a dokumentace
  • Manuální nebo sonografické vyšetření a kontrola reprodukčních orgánů plemenic určených k zapouštění nebo ke zjištění březosti
  • Stanovení stadií reprodukčního cyklu nebo reprodukčních poruch plemenic
  • Obsluha a práce se sondami pro vpravování inseminačních dávek, výplach a vpravování embryí, provádění vyšetření pohlavních orgánů plemenic
  • Posouzení zdravotního stavu, hmotnosti, věku, výživného stavu, původu zvířat určených k plemenitbě
  • Posouzení chovného prostředí, technologie ustájení, krmení a welfare
  • Poskytování základních praktických informací v oblasti reprodukce, šlechtění, výživy, podmínek chovu a odchovu včetně welfare zvířat
  • Uplatňování technologických a hygienických postupů při provádění inseminace a vpravování embryí

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná