Co profese obnáší

Hydrolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Co musím umět

  • Měření a pozorování množství a jakosti vody v přírodě, provádění hydrologických prací a terénních průzkumných prací
  • Vyhodnocování a zpracovávání datových výsledků hydrologických měření a pozorování
  • Vedení dokumentace o zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování
  • Zpracovávání posudků a informací o stavu hydrosféry, příprava odborných podkladů pro mezinárodní spolupráci
  • Zpracovávání a poskytování hydrologických informací a předpovědí o množství a jakosti vody v přírodě
  • Organizování a zajišťování speciálních terénních prací pro hydrologická měření a pozorování
  • Zajišťování správy regionální datové základny hydrologických měření a pozorování

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná