Co profese obnáší

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Co musím umět

  • Třídění vstupních materiálů a způsob jejich zpracování
  • Obsluha tavících zařízení
  • Obsluha manipulačních zařízení
  • Obsluha analyzátorů pro stanovení chemických rozborů
  • Obsluha zařízení procesů lití neželezných kovů
  • Provádění zkoušek neželezných kovů v hutní výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná