Co profese obnáší

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Co musím umět

  • Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
  • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro hutní výrobu
  • Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro hutní výrobu podle konstrukční dokumentace
  • Provádění technického dozoru na pracovištích hutní výroby
  • Kontrola dodržování technologických postupů v hutní výrobě
  • Provádění technických zkoušek v hutní výrobě
  • Vedení technické dokumentace hutní výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná