Co profese obnáší

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
 • Kontrola plnění operativních plánů hutní výroby
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě
 • Vedení provozní dokumentace hutní výroby
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v hutní výrobě
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro hutní výrobu
 • Řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby
 • Řízení technologického úseku hutní výroby
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v hutní výrobě
 • Sestavování operativních plánů hutní výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná