Co profese obnáší

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Co musím umět

  • Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě
  • Vedení provozní dokumentace hutní výroby
  • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby
  • Řízení technologického úseku hutní výroby
  • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v hutní výrobě
  • Orientace v normách jakosti a kvality v hutní výrobě

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná