Co profese obnáší

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
 • Provádění technického dozoru na pracovištích hutní výroby
 • Kontrola dodržování technologických postupů v hutní výrobě
 • Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu hutní výroby
 • Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro hutní výrobu s vysokým stupněm inovace
 • Stanovování technologických postupů v hutní výrobě s vysokým stupněm inovace
 • Provádění technických zkoušek technologie s vysokým stupněm inovace v hutní výrobě
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v hutní výrobě
 • Řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu hutní výroby
 • Zpracování technických podkladů o hutní výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
 • Řízení technologických postupů v hutní výrobě s vysokým stupněm inovace

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná