Co profese obnáší

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Co musím umět

  • Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
  • Kontrola plnění operativních plánů hutní výroby
  • Vedení provozní dokumentace hutní výroby
  • Řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě
  • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby
  • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v hutní výrobě
  • Sestavování operativních plánů hutní výroby
  • Stanovování výrobních zařízení pro hutní výrobu
  • Dispečerské řízení hutní výroby

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná