Co profese obnáší

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Co musím umět

  • Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
  • Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky
  • Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
  • Exhumace a další ukládání lidských ostatků
  • Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
  • Otevření hrobu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná