Co profese obnáší

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Co musím umět

 • Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
 • Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích
 • Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů
 • Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu
 • Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení
 • Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu
 • Řízení a obsluha drobné mechanizace
 • Prevence před povodněmi
 • Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi
 • Obsluha malých vodních elektráren
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav
 • Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
 • Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt
 • Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná