Co profese obnáší

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav a provádí odběr vzorků důlního ovzduší při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Co musím umět

  • Vedení příslušné dokumentace v dobývání
  • Manipulace s důlními vozy
  • Základy hornické práce při likvidaci dlouhých důlních děl
  • Základy hornické práce při vybavování a likvidace porubů
  • Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic
  • Základy hornické práce při báňské údržbě důlních děl
  • Doprava těživa, materiálu a osob v dolech
  • Kontrola pásových souprav
  • Měření prašnosti, hlučnosti a jiných škodlivin
  • Stavba bezpečnostních zdí a hrází v dolech

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná