Co profese obnáší

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Co musím umět

  • Příprava pracoviště a pomůcek
  • Provedení měření tělesných rozměrů
  • Provedení hodnocení
  • Prezentace závěrů hodnocení a jeho výsledků
  • Vedení předepsané evidence

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná