Co profese obnáší

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Co musím umět

  • Vyhodnocování výsledků geologicko-průzkumných prací při otvírce a dobývání ložiska
  • Vedení geologické mapové dokumentace
  • Provádění dílčích činností při realizaci geologicko-průzkumných a sondážních prací v oblasti stavebního inženýrství
  • Vyhotovování podkladů potřebných pro zpracování popisu geologických a úložních poměrů
  • Zpracovávání dílčích geologických podkladů pro projektování staveb

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná