Co profese obnáší

Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

Co musím umět

  • Provádění topografických a geodetických prací při tvorbě map a plánů
  • Tvorba geometrických, polohopisných a výškopisných plánů
  • Průzkum, stabilizace a signalizace bodů vlícovacích a bodů bodových polí
  • Kontrolní měření staveb a jejich konstrukcí, nivelační měření, určování horizontálních a vertikálních posunů
  • Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému, v rámci provádění odborných geodetických prací
  • Vedení příslušné dokumentace o provádění odborných geodetických prací a zpracování výsledků terénních prací
  • Vykonávání odborných činností v oblasti digitální fotogrammetrie
  • Vytyčování hranic pozemků
  • Programovací, projektovací a výpočetní práce spojené s vedením a udržováním databázových souborů
  • Provádění odborných činností při správě geodetických základů ČR

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná