Co profese obnáší

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Co musím umět

  • Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení
  • Posuzování finančních a dalších analýz a zpráv o činnosti a naplňování stanovených cílů velké nebo střední organizace
  • Posuzování a schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku
  • Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení
  • Posuzování a rozhodování o nasměrování inovačních a vývojových procesů organizace v rámci jejího celkového řízení
  • Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace
  • Řízení vrcholového managementu organizace, koordinování výsledků práce

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná