Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech.

Co musím umět

  • Spoluvytváření dlouhodobých plánů komplexní rehabilitace v oblasti fyzioterapie
  • Sestavování krátkodobých a dlouhodobých plánů fyzioterapie včetně výběru postupů a metodik
  • Předkládání návrhů ergonomických úprav bydliště a pracoviště léčené osoby
  • Provádění vyšetření nutných pro následnou léčebnou rehabilitaci (svalový test, goniometrické vyšetření, základní vyšetření postury či pohybových stereotypů, vyšetření zkrácených a oslabených svalů, kinesiologické vyšetření jednotlivých kloubů nebo tělových segmentů apod.)
  • Provádění přístrojových vyšetření k hodnocení funkčních ukazatelů pohybového systému a k hodnocení odezvy organismu na použité metody fyzioterapie
  • Hodnocení efektu použitých postupů a metod fyzioterapie
  • Vedení příslušné dokumentace v oblasti fyzioterapie
  • Poskytování rad a informací o postupech a metodách fyzioterapie
  • Aplikace metod fyzikální terapie včetně reflexních masáží, měkkých technik a balneologických procedur
  • Aplikace léčebné tělesné výchovy a metody kinezioterapie

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná