Co profese obnáší

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Co musím umět

  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
  • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Ošetřování a údržba různých frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Ošetřování a údržba CNC frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • modifikace programů pro CNC frézky, hoblovky, obrážečky a protahovačky
  • Obsluha CNC frézek
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
  • Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná