Co profese obnáší

Fotolaborant provádí obsluhu zařízení pro vyvolávání filmů a pozitivních materiálů, provádí obsluhu tiskáren pro digitální zhotovování fotografií, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivaci filmových a digitálních záznamů a zajišťuje asistenci při fotografování v ateliéru nebo v terénu.

Co musím umět

 • Archivování obrazových materiálů a digitálních dat
 • Digitalizování analogových obrazových vstupů
 • Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech
 • Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB
 • Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk
 • Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách
 • Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů
 • Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu
 • Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem
 • Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů
 • Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná