Co profese obnáší

Europodkovář upravuje, ošetřuje kopyta bosá a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Co musím umět

 • Příprava pracoviště
 • Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví
 • Vedení evidence související s podkovářskou praxí
 • Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí
 • Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty
 • Klasifikace, úprava nebo podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nesprávných postojích končetin a využití koně
 • Svařování kovů elektrickým obloukem
 • Úprava a ošetření bosých zdravých a pravidelných kopyt
 • Posouzení koně před úpravou bosých kopyt nebo podkováním
 • Úprava bosých kopýtek hříbat
 • Ortopedická opatření pro kopýtka hříbat
 • Ruční opracování kovových a plastových podkov
 • Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování polotovaru podkovy
 • Úprava různých typů podkov na pravidelná, nepravidelná kopyta
 • Podkování zdravých a pravidelných kopyt
 • Ošetřování základních nemocí kopyt

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná