Co profese obnáší

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Co musím umět

  • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
  • Měření elektrických veličin na fotovoltaických systémech a vyhodnocení naměřených hodnot
  • Vyhodnocování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení a opravě fotovoltaických systémů
  • Montáž a zapojování uzemnění a hromosvodní soustavy fotovoltaických systémů
  • Montáž a zapojování fotovoltaických systémů pomocí kabelových vedení
  • Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem na fotovoltaických systémech
  • Údržba a opravy fotovoltaických systémů
  • Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná