Co profese obnáší

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Co musím umět

  • Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
  • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  • První pomoc při úrazu elektrickou energií
  • Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů
  • Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů
  • Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice
  • Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu
  • Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná